confusion

 

Migren tek taraflı, zonklayıcı tarzda, rutin fiziksel aktivite ile artabilen,orta veya şiddetli baş ağrısıdır. Hastalarda aura, ses ve ışıktan rahatsız olma, bulantı ve kusma olur. Migren sık görülen bir hastalıkdır (1), kadınlarda erkeklere oranla 2.5 kat fazla görünür.(2)

Migren tedavisinde medikal tedaviye ek olarak akupunktur tedavisinin faydalı olduğu gösterilmiştir. Son yıllarda bu konuda pek çok kontrollü çalışma yapılmıştır. Son derlemelerde ki sonuçlar tutarlılık göstermektedir: Akupunktur migren tedavisinde en az profilaktik ilaçlar kadar etkilidir.(Linde 2009, Wang 2008, Sun 2008, Scott 2008). Ataklardan koruma da etkili olduğu kadar atak sırasındaki semptomları da kontrol altına alır.(Li 2009). Hastalar, akupunkturun migren atağı semptomlarını azalttığını ve kişinin başetme mekanizmalarını  aktive ettiğini belirtirler.(Rutberg 2009).

150 hastayla yapılan bir çalışmada akut migren ataklarında akupunkturun etkinliği gösterilmiştir. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536889

 

Akupunkturun Migrendeki Etkileri

 

  • Vücutta endorfin ve diğer nörohumoral faktörlerin salınımını arttırarak beyin ve omurilikde ağrının işleniş sürecini değiştirir ve ağrıyı keser.(Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987)
  •  Vasküler ve immunmodülatör faktörlerin salınımıyla inflamasyonu azaltır (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
  • ‘Cortical spreading depression’ denen beyinde migren ile ilişkili elektrik dalgasını azaltır ve migrenin patofizyolojisinde rolü olan  Calcitonin gene-related peptide ve  Substance P maddelerinin kandaki düzeyini azaltır. (Shi 2010).
  • Ekstrakranial ve intrakranial beyin kan akımını dengeler. (Park 2009).
  • Beyindeki serotonin (5-hydroxytriptamine)düzeylerini etkiler. (Zhong 2007). (Serotonin migrenin başlaması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir, 5-HT agonistleri (triptans) akut ataklara karşı kullanılmaktadır.

 

Akupunktur uyguladığım migren hastalarında çok iyi sonuçlar aldım.  İlk 5 gün hergün daha sonra sıklığı azalarak 10 seanslık bir kür uyguluyorum. Hastalar kür bitimi 2 haftada bir ya da ayda bir tek seanslık hatırlatma seanslarına gelirlerse etkinlik pekişiyor. Atak geleceğini hisseder hissetmez bir seans uyguladığımızda atağın oluşmadığını da gözlemledik.

 

   Referanslar:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olesen+J+et+al.+Funding+of+headache+research+in+Europe.+Cephalalgia+2007%3B27%3A995-9
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Becker+C+et+al.+Migraine+incidence%2C+comorbidity+and+health+resource+utilization+in+the+UK.+Cephalalgia+2008%3B28%3A57-64.

VAZODA ÇİÇEKLER